Hur går det till?

Det är tre system som samverkar, det är våra tankar, våra handlingar och våra känslor. Dessa är sammanvävda med varandra och det finns många varianter på samspelet mellan tanke, känsla och handling. En grundläggande teknik i den kognitiva terapin är att kartlägga sambanden mellan tankar, känslor och beteende i olika laddade situationer. Genom att kartlägga laddade situationer kommer klientens grundantagande eller förhållningssätt att synas på ett tydligare sätt.

Sammanfattningsvis handlar kognitiv beteende terapi om att kartlägga icke fungerande beteenden och tankar, genom att undersöka erfarenheter både från barndomens situation och nuvarande livssituation. Där det handlar om att identifiera kärnschemat eller grundantagandet man har om sig själv, sina livsregler och copingstrategier och så småningom se tydligare vilka konsekvenser beteendet och de automatiska tankarna har för oss.

Du kontaktar mig och det första mötet är cirka 30 minuter och kostnader för det är 300 kr. Jag berättar om metoden och om mig själv. Du känner efter och avgör om du vill. Vi gör tillsammans upp hur många gånger vi ska träffas, vanligtvis är det mellan 5-20 träffar. Vi ses 1 timme varje eller varannan vecka.