Att vara medvetet närvarande handlar om att inta en fördomsfri, öppen, lugnt,observerande och accepterande hållning.Det att vara i kontakt med sina egna upplevelser i ögonblicket har och nu med en accpeterande och en icke dömande attityd.