Depression/nedstämdhet
Sömnproblem
Smärtproblem
Missbruksproblem
Stress/utmattning
Låg självkänsla/självförtroende
Relationsproblem
Livskriser
Personlighetsutveckling
Ångest/rädsla
Social fobi
Posttraumatisk stress
Panikångest
Ätstörningar