Vem är Louise ?

Jag är beteendevetare och steg 1 utbildad psykoterapeut med kognitiv beteende inriktning.

Jag är också utbildad massageterapeut och har mångårig erfarenhet av kroppsterapier, rörelse- och avslappningsövningar. Samtal både enskilt och i grupp.

Jag har handledning av legitimerad kognitiv psykoterapeut och är medlem i SFKBT - Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier.

Medicinsk yogainstruktör

Kundalini yogalärare

Trauma terapeut - SEP (Somatic Experience Practitioner)