Coaching är en blandning av terapi, filosofi, pedagogik, kommunikationsteori och vägledning. Syftar till att öppna upp för möjligheter, främja motivation, undanröja hinder, ge stöd, fokus, och skapa resultat. Man kan själv ha svaren som kan lösa problemet, men kan behöva hjälp att strukturera tankar utifrån olika perspektiv.