Kognitiv samtalsterapi kan exempelvis vara bra om man är fångad i uppfattningar om sig själv och andra som inte hjälper en framåt i livet och som kan härledas till tidigare erfarenheter. Där handlar det om att hitta alternativa sätt att se på sig själv, på andra och på omvärlden samt att kartlägga vilka faktorer som håller problemet vid liv idag. Utveckla nya färdigheter och lära sig att hantera ångest/stress och andra svårigheter på ett mera fungerande sätt.