(SE) är en terapimetod för att minska och upplösa efterverkningar av trauma (också kallat post traumatisk stress eller PTSD). Terapin sker huvudsakligen genom samtal där särskilt fokus läggs på kroppsliga förnimmelser och reaktioner.

Ett trauma är en händelse som skadar vårt skyddshölje och lämnar oss med en känsla av att vara överväldigad och hjälplös (för mycket – för snabbt – för plötsligt). Det finns många slags traumatiserande upplevelser, t ex hör trafikolyckor, fall, medicinska ingrepp, tandmedicinska behandlingar, svåra sjukdomar, fysiska skador, att mista eller nästan mista en närstående, skilsmässa, våld, krig, naturkatastrofer eller övergrepp.

Generellt finns det i sådana situationer tre medfödda överlevnadsstrategier att ta till: flykt, kamp eller spela död-reflex (frys). Lyckas vi att fly eller att kämpa återställs för det mesta den naturliga balansen i organismen. Men om dessa två alternativ inte kan genomföras med framgång, sätter spela död-reflexen (frysreaktionen) in. De energier som organismen tidigare mobiliserat för att genomföra flykt eller kamp stannar kvar i nervsystemet och används ej ändamålsenligt. Denna energi som hålls i arrest i nervsystemet kallar vi för trauma.

Genom SE kan de låsta (frysta) energier, reaktioner och fysiska spänningar lösas upp. När kroppen får denna möjlighet och den tid som behövs aktiveras dess inneboende förmåga till läkning, precis som kroppen läker fysiska sår om den inte hindras. Metoden innebär en balansering av nervsystemet på flera nivåer vilket leder till bättre balans i känsloliv och möjlighet till större inre trygghet och förbättrad livskvalitet.

Behandlingsmetoden har utvecklats av Peter Levine, PhD i psykologi & medicinsk biofysiologi, som har forskat och arbetat med stress och trauma under de senaste 40 åren. Levine grundar sin metod på iakttagelsen att djur i vilt tillstånd inte blir traumatiserade.