Louise E. Lundqvist

Genom att bli medveten om dina automatiska tankar - den inre kritiska rösten - kan du må bättre och hitta nya vägar för dina handlingar.

Hon andas liv

Hon går igenom tid och rum
med hjärtat i handen
Låter det värma i himmelsfärd möten
Med själen fladdrande likt fjärilsvingar lätta,
ömt smekande

Hon är av sol belyst,
som ett magiskt ljus brinnande inifrån
lyser, ja lyser upp
och sakta blir det grå inom färger igen
när hon skalar av svärtan
med varm röst, mjukt vägledande
hennes läkande händer är vågor
som viskar liv in mot stränderna hon möter

Allt blir bra igen

Löven prasslar lätt vinden och inuti, runtomkring
börjar livet åter pulsera
och energin vibrerar, släpps fri
när hon drar efter andan
och hon andas
andas liv
till mig

Av Mia Lejon

Välkommen till samtal-kbt.se!

KBT är idag den terapiform som har bäst vetenskapligt stöd vad gäller effektiva metoder för olika problem och besvär. Metoden är evidensbaserad vilket innebär att den är vetenskapligt prövad i jämförande studier, där det har visat sig ge bättre resultat i jämförelse med dem som inte fått behandlig eller för de som har behandlats med annan terapimetod. I den preliminära versionen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer är Kognitiv beteendeterapi lika effektivt som läkemedel och ger inga biverkningar.

 

Den psykiska smärtan har en historia, med stöd av tekniker lär man sig att utforska och syna sin smärta, sina problem, snarare än att låta sin smärta färga hela eller delar av sin uppfattning av världen.
>>Läs mer

Frigöra och utveckla människors potential, med inriktning på nuet och framåt
>>Läs mer

Vi lever ständigt insnärjda i våra förutfattade meningar och våra värderingar. Det är oändligt mycket som pockar på vår uppmärksamhet, det är lätt att förlora fokus eller riktning i detta komplexa liv.
>>Läs mer

(SE) är en terapimetod för att minska och upplösa efterverkningar av trauma (också kallat post traumatisk stress eller PTSD). Terapin sker huvudsakligen genom samtal där särskilt fokus läggs på kroppsliga förnimmelser och reaktioner.
>>Läs mer

Nytt startdatum för yoga! Välkommen den 24:e Januari kl 18.30 för Medicinsk yoga på Yogainstitutet. Anmälan via www.yogainstitutet.nu. Denna yoga är ett kraftfullt redskap mot stress på alla plan, fysiskt, mentalt och emotionellt.
>>Läs mer

Cirkulationsmassage och avslappnande massage.